“For the Hungarian version, please scroll down/A magyar nyelvű verzióért kérem görgessen lejjebb”

Programme

The „Prevention of radicalization in the prison-system” is a 13-month initiative of the Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention in collaboration with Hungarian experts and researchers. Funded by the Internal Security Fund of the European Union, it aims at contributing to the coordination and improvement of national and international capabilities of preventing and countering radicalization. To that end, it maps the capabilities of Hungarian prisons to recognize signs of radicalization, as well as to manage and prevent processes leading to radicalization. It provides trainings for prison personnel to further improve such capabilities and conducts so-called “life-path” interviews with prisoners to facilitate their rehabilitation and reintegration. The results of the project and its policy recommendations will be summarized in a report in Hungarian and English and presented at a conference in spring, 2018.

Context

Radicalization and extremism is increasingly prominent on the security agenda. It is of high priority for national and international stakeholders to improve relevant capabilities and coordinate efforts for preventing these negative trends.

Vulnerable social groups, in particular those with criminal records, are especially susceptible to radicalization and recruitment by extremist organizations. To prevent such negative trends, it is imperative to identify, monitor and evaluate risks on a continuous basis, engage with potentially vulnerable people in an adequate manner, facilitate the rehabilitation and reintegration of prisoners into society and design exit options from extremist movements for those that have already been recruited.

Radicalization and extremism is a new security challenge in Hungary. Therefore, the preparedness of prison personnel to respond to such challenges and the precise needs in terms of capability development are yet to be adequately explored. Although for successful preventive efforts it is imperative to identify and evaluate current needs, it is also important to develop innovative capabilities that can effectively deal with new challenges and to test the utility and efficacy of relevant training activities. By doing so, improvements in preventive capabilities can be accelerated and expanded.

Objectives and methodology

The main objective of the project is to improve and develop the capabilities of Hungarian prison personnel to prevent radicalization.

To that end, local needs and challenges will be explored through focus group interviews with prison personnel, the results of which will be presented at an international conference. Based on this acquired national and international experience, trainings will be designed for prison personnel. The 2+1-day-long trainings will enable the prison personnel to strengthen their capabilities for preventing radicalization. Through “life-path” interviews prisoners will have the opportunity to tell their life stories that contribute to the rehabilitation and reintegration of a wider range of prisoners. The results of the project will be summarized in a study in English and Hungarian and presented at a conference for national and international experts.

A program bemutatása

„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő projekt az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért hazai szakértőkkel és kutatókkal való együttműködésben megvalósuló 13 hónapos projektje. Az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja által támogatott kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a radikalizmus megelőzésére és az ellene való fellépésre vonatkozó hazai és nemzetközi képességek fejlesztéséhez és összehangolásához. Ennek érdekében felméri a hazai büntetés-végrehajtási intézmények képességeit a radikalizáció jeleinek felismerése és a radikalizáció folyamatának megelőzése és kezelése terén, helyi igényekre szabott képzést nyújt ezen képességek további fejlesztése céljából, illetve ún. „életinterjúkat” készít a fogvatartottakkal a hatékonyabb rehabilitáció és reintegráció érdekében. A program tapasztalatait és az azokon alapuló ajánlásokat egy angol és magyar nyelvű tanulmány összegzi, amelynek bemutatására egy konferencia keretében 2018 tavaszán kerül sor.

Kontextus

A radikalizmus és extrémizmus erősödése egyre komolyabb biztonsági kihívás. Megelőzése, a vonatkozó képességek fejlesztése és összehangolása nemzetközi és nemzeti érdek. A társadalmak ún. „sérülékeny” csoportjai, kiemelten a büntetett előéletű és büntetésüket letöltő személyek, különösen fogékonyak a radikalizálódásra és viszonylag könnyű célcsoportot jelentenek az extrém szervezetek számára beszervezhetőség szempontjából. A negatív folyamatok megelőzéséhez elengedhetetlen a kockázatok felismerése, folyamatos és szakszerű figyelemmel kísérése és értékelése, a veszélyeztetett személyekkel történő szakszerű „foglalkozás”, a büntetésüket töltők rehabilitációjának és társadalomba integrálásának elősegítése, szélsőséges esetben a már radikalizálódott személyek számára opció kidolgozása és felkínálása a mozgalom elhagyására. A radikalizáció és extrémizmus erősödése új biztonsági kihívás Magyarországon is. Ma még nem kellően ismert, hogy milyen a hazai büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományának felkészültsége az új kihívások megválaszolására, milyen új szükségletek és igények merülnek fel a képességek fejlesztésére. A megelőzéshez ezért fontos az új igények feltárása és felmérése, ugyanakkor. elengedhetetlen azonban az új kihívásoknak megfelelő, új képességek kifejlesztése és a vonatkozó továbbképzési tevékenységek hasznosságának és hatékonyságának tesztelése is, amelyek tapasztalatai alapján a megelőzési képesség javítása felgyorsítható és szélesíthető.

Célkitűzések és módszertan

A program alapvető célja a hazai büntetés-végrehajtási intézmények képességeinek fejlesztése a radikalizáció megelőzése területén.

Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományával folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával felmérésre kerülnek a helyi igények és kihívások, amelyek egy nemzetközi konferencián kerülnek bemutatásra. Az összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján pedig kidolgozásra kerül a büntetés-végrehajtási intézmények személyi állományának nyújtandó képzés tartalma. A 2+1 napos képzés lehetőséget nyújt a személyi állomány azon képességeinek erősítésére, amelyek a radikalizáció megelőzésére szolgálnak. Az életútinterjúk során a fogvatartottak számára lehetőségük nyílik élettörténetük elmesélésére, amelyből szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a fogvatartottak szélesebb körének rehabilitációjához és reintegrációjához. A program eredményeit egy angol és magyar nyelven is elérhető tanulmány összegzi, amely egy zárókonferencia keretében kerül bemutatásra hazai és nemzetközi szakértők előtt.

The website of the Home Affairs Fund is available at/A Belügyi Alapok weboldala az alábbi linken keresztül érhető el: http://belugyialapok.hu

Summary Study