The Budapest Centre is pleased to introduce the experts involved in the “Prevention of radicalization in the Hungarian prison-system” project.

Joint logo prison project

Dr. György Tatár


Tatar

Dr. György Tatár was born in Budapest in 1952. He has served as a career diplomat in various positions in the Ministry for Foreign Affairs of Hungary for 27 years.

In the years 2004-2010 he was in charge of the Task Force for Horizontal Security Issues/Conflict Prevention in the Policy Planning and Early Warning Unit of the High Representative for Common Foreign and Security Policy of the European Union.

In 2010, he has assumed the role of the President of the Board of Trustees of the Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities and in this capacity, he is in charge of the Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention.

He is a graduate of the Moscow State University for International Relations and postgraduate at the Budapest University of Economics. He earned Doctor of international economic relations degree at the Budapest University of Economics.

He speaks English, German, Russian, Czech and French.

Dr. Tatár György Budapesten született 1952-ben. Karrierdiplomataként 27 évig szolgált Magyarország Külügyminisztériumában különböző beosztásokba. 2004 és 2010 között az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán dolgozott az EU Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselője mellett működő Policy Unit-ban, ahol az új horizontális biztonságpolitikai kockázatok feltárását és az EU konfliktusmegelőzési tevékenységét végző egységet vezette.

2010-ben megválasztották az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért Kuratóriuma Elnökének, amely tisztséget azóta is betölti.

Felsőfokú tanulmányait a Moszkvai Állami Külkapcsolatok Egyetemén folytatta, majd a Budapesti Gazdasági Egyetemen posztgraduált és szerezte meg később doktori fokozatát nemzetközi gazdasági kapcsolatokból.

Angolul, németül, oroszul, csehül és franciául beszél.


Vidia Negrea

Vidia Negrea foto

Vidia Negrea is a clinical psychologist and a restorative practitioner, trustee of the US-based International Institute for Restorative Practices (IIRP) and regional representative for IIRP Europe (www.iirp.eu ). Since 2001 she has been working as a trainer, supervisor and university lecturer on implementing restorative practices in different fields in Hungary.

After a successful experimental program aiming to support the reintegration of troubled youths, from 2007 she works together with governmental agencies to develop, pilot and create programs or protocols, which support the implementation of restorative strategies in education and for the stakeholders of the criminal justice system. Her restorative experiments led to the extensive use and implementation of restorative processes in preparing the release from the prison (in Hungary) and in supporting the social inclusion of vulnerable groups (main projects: Hull, UK; Pata Cluj, Romania; Refugees’ Camp in Belgium).

Negrea Vidia, klinikai szakpszichológus, resztoratív tréner és facilitátor, az International Institute for Restorative Practices (IIRP) vezetőségi tagja és az IIRP Európa regionális képviselője (www.iirp.eu). 2001 óta elkötelezettje a resztoratív szemlélet és módszerei széles körű bevezetésnek, alkalmazásának és oktatásának, hazai és külföldi kísérleti programokon- (Hull, Anglia; Pata Cluj, Románia vagy belgiumi és romániai menekülttáborokban) és egyetemi képzéseken keresztül.

A magatartásproblémákkal küszködő fiatalok napközbeni ellátását nyújtó alternatív napközbeni ellátás sikeres lezárása után a büntetés-végrehajtásban és a pártfogói munkába segítette elő a resztoratív szemlélet bevezetését. A szabadulás előkészítésében a Családi Döntéshozó Csoportkonferencia modellt vezette be, valamint, különböző resztoratív módszerek alkalmazásával járul hozzá a veszélyeztetett csoportok integrációjához vagy reintegrációjához.

(bővebben: http://www.kimisz.gov.hu/data/cms26908/Utkozben_Hirlevel_3._szam.pdf)


Dr. Gábor Héra

Hera

Gábor Héra, PhD, is a researcher and a sociologist. He investigates the manifestations of discrimination, prejudice and hate crimes against the Roma minority. As founder and lead researcher of HOLO. (http://www.hatasmeres.hu), he is responsible for the planning, the monitoring and the implementation of project evaluations, especially in the field of social integration. During the completion of the over 60 works of research he has conducted in the past 20 years, he has gained not only theoretical but also practical insights into the nature of social exclusion and discrimination.

He was a lecturer of methodology courses at four different universities for 10 years, currently he teaches at the NKE Doctoral School of Police Science and Law Enforcement in Budapest. He is the co-author of the textbook “Methodology – Introduction to the research of social phenomena”, that was published for the third time in 2015. He supports several national and international programs as a researcher and works at the Foresee Research Group.

For more details see: heragabor.hu

Dr. Héra Gábor, kutató, szociológus. Figyelemmel kíséri a romák elleni diszkrimináció, előítélet és gyűlölet bűncselekmények megnyilvánulásait. Mint a HOLO. (www.hatasmeres.hu) alapítója és vezető kutatója, elsősorban a társadalmi beilleszkedést célzó programok értékeléséért – azok megtervezéséért, monitorozásáért és lebonyolításáért – felel. Az elmúlt húsz évben hatvan jelentős kutatásban vet részt, ennek köszönhetően nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudást szerzett a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció természetéről.

Tíz éven keresztül tanított kutatásmódszertant négy egyetemen, jelenleg az NKE Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájában tanít. Szerzőtársa a “Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásában” című tankönyvnek, amely harmadszorra jelent meg 2015-ben. Több hazai és nemzetközi kutatási program kutatója, egyúttal a Foresee Kutatócsoport (www.foresee.hu) munkatársa.

További információ elérhető a heragabor.hu weboldalon.


Dr. Borbála Fellegi

BorbalaFellegi photo

Dr. Borbala Fellegi, PhD is a researcher, mediator, conference and peacemaking circle facilitator as well as a trainer and lecturer. Her PhD thesis was about the implementation of restorative justice in Hungary. From 2008 on, as founder and executive director of the Foresee Research Group (http://www.foresee.hu/en/) she is in charge of Hungarian and EU programmes researching the potential application of mediation and peacemaking circles in community conflicts and in the prison settings as well as doing different community building, researching and training projects in Hungary related to conflict resolution.

Since 2015 she has been in the faculty of the US-based International Institute for Restorative Practices’ Graduate School (www.iirp.edu). She has been working as consultant for the Council of Europe, the UNODC, the National Crime Prevention Board and the Office of Justice in Hungary. She gives trainings and lectures at five universities, incl. the co-foundation of the 70-hours accredited ‘Dr. Fellegi & Winkler Mediator Training Programme’ (www.mediatoroktatas.hu). Besides numerous articles and book chapters she is the author of the book ‘Towards restoration and peace’ (Napvilág, 2009), one of the first comprehensive studies on the implementation of restorative justice in Hungary. Her publications can be downloaded from: http://www.foresee.hu/en/

Dr. Fellegi Borbála, kriminológus és szociálpolitikus, tréner, mediátor és resztoratív facilitátor. 2008-tól alapítója és ügyvezetője a Foresee Kutatócsoportnak (www.foresee.hu), valamint képzett mediátor és facilitátor, szenior mediátor tréner, a Dr. Fellegi & Winkler akkreditált mediátorképzés társ-létrehozója (www.mediatoroktatas.hu).

A Foresee alapítójaként EU-s és magyarországi kutatási és képzési projektek vezetője a bv-i, iskolai-, közösségi- és büntetés-eljárási területen alkalmazható resztoratív eljárásokról és egyéb, alternatív vitarendezési eszközökről. Konzorciumvezetője volt a három éves, nemzetközi „MEREPS” kutatásnak, amely a mediáció bv-i bevezetését kutatta három európai országban 2009-2012 között.

2012 óta az európai Radicalisation Awareness Network (RAN) aktív tagja, ennek keretén belül a „The Face Behind the Hate” nemzetközi konferencia főszervezője volt, amelynek fókuszában a resztoratív eljárások alkalmazhatósága állt a radikalizmus jelenségének megelőzése és kezelése során. 2015 óta az International Institute for Restorative Practices resztoratív gyakorlatokat oktató amerikai felsőoktatási képzés oktatója (www.iirp.edu). Publikációi letölthetők a www.foresee.hu oldalról.


Amb. István Gyarmati

gyarmati3
 
Ambassador István Gyarmati is a former Foreign Service officer who is currently the Director of the International Center for Democratic Development and Transition Foundation. He graduated from the Budapest University of Economics, Faculty of Diplomacy, in 1974 and joined the Foreign Service.

His postings include member of the Hungarian delegation to the MBFR and IAEA (1981-86, Vienna), to the CSCE Follow-up Meeting (1987-89, Vienna), Head of Delegation to the CFE, CSBM, Opens Skies Negotiations (1990-92, Vienna), Head of Security Policy Department, MFA ( Budapest, 1992-96); Personal Representative of the CSCE/OSCE Chairman-in-Office in Georgia (1992-93), Chechnya (1995) and the Negotiations on CSBMs in Bosnia and Herzegovina (1996), Chairman of the OSCE Senior Council (1995), Executive Secretary of the Budapest CSCE Summit (1994); Under-Secretary of Defense (1996-99), Chairman of the Missile Technology Control Regime (1998-99), Chief Adviser of the Foreign Minister on Security Policy and Chairman of the OPCW (1999-2000), Senior Vice President for Policy and Programs of the EastWest Institute. Amb. Gyarmati holds a Ph.D. in Political Science, Military Science.

He is member of the IISS, of numerous scientific projects, Associate Professor at several Hungarian Universities. He is author of numerous publications on security policy, European security, conflict management and Hungarian defence policy.

Gyarmati István nagykövet jelenleg a Demokratikus Fejlődésért és Átmenetért Alapítvány igazgatója. Gyarmati professzor pályáját a Corvinus Egyetem diplomácia szakának elvégzését követően a Külügyminisztérium diplomatájaként kezdte.

Az ezt követő években a magyar delegáció tagjaként részt vett az MBFR-szerződés kidolgozásában, dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mellett, delegációvezető volt a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről (CFE), a Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekről (CSBM) szóló, valamint a Nyitott Égbolt (Open Skies) szerződések tárgyalásai során. Gyarmati nagykövet később a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai Főosztályának vezetője, az EBESZ grúziai, csecsenföldi, majd moldovai misszióvezetője, valamint az EBESZ budapesti csúcstalálkozójának főtitkára volt. 1996-1999 között a Honvédelmi Minisztérium államtitkáraként dolgozott, majd a külügyminiszter biztonságpolitikai főtanácsadója, később a new york-i EastWest Institute alelnöke volt.

Gyarmati professzor a politikatudomány egyetemi doktora, hadtudományi PhD fokozattal rendelkezik. Számos tudományos kutatásban vesz részt, tagja a londoni IISS-nek, és több magyar egyetemen is tanít. Számos tanulmány szerzője a biztonságpolitika, európai biztonság, konfliktuskezelés és a magyar védelempolitika kérdésköreiben.